7 dimensions of project based multimedia learning

series in the Philippines. Get 10% or P250($5) on your first booking! 0 0. kristian. Say I love you 3,000 different ways. Human translations with examples: ako ba, sino ako, who am i, ako rin!, totoo ako, sino ako?, and so am i. Hangad ng asawang babae ang pagmamahal ng kaniyang asawa, kaya naman kailangan siyang maging kaibig-ibig. 16 Forevermore. Ang pinakasikat na listahan ng mga query: Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm. Interpretation Translation Tagalog (deutsch [taˈgaːlɔk]) ist die am weitesten verbreitete Sprache auf den Philippinen (Etymologie: tagá = Herkunft und ílog = Fluss). Friendly; kind; sweet; gracious; as, an amiable temper or mood; amiable ideas. Mahal = Love (person) -- as in Aking mahal, My love. Try it! A few romantic phrases that refer to love in Tagalog include ones such as “Madali ang mahalin ka” (Loving you is easy) and Mahal ko siya” which can mean “I love him” and it can also mean “I love her.” Aside from this, the word “love” can be used when speaking about a job or such thing. Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm We provide Filipino to English Translation. Ang pinakasikat na listahan ng mga query: Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm. Find more ways to say lovable, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. She yearns for his love, and that requires that she be lovable. Lv 4. likeable ( comparative more likeable, superlative most likeable) … kagiliw-giliw. Tagalog . 1 decade ago. Ang pagbubulay-bulay nito sa buong maghapon ay makatutulong sa atin upang ‘maisaalang-alang ang mga bagay na malinis, There has been a ready response among meek and, To prevent such an eventuality, some animals, including a famous lioness named Lulu and her, Upang hadlangan ang gayong kahihinatnan, ang ilang hayop, kabilang na ang bantog na babaing leon na pinanganlang Lulu at ang kaniyang, These articles highlight helpful Bible texts, such as Philippians 4:8, which says: “Whatever things are true, whatever things are of serious concern, whatever things are righteous, whatever things are chaste, whatever things are, Itinatampok ng mga artikulong ito ang nakatutulong na mga teksto sa Bibliya, tulad ng Filipos 4:8, na nagsasabi: “Anumang bagay na totoo, anumang bagay na seryosong pag-isipan, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na, Nearby in its own nocturnal rookeries lives another bird—one that “flies” underwater—the, May isa pang ibon na nakatira malapit sa mismong pinamumugaran nito sa gabi —isa na “lumilipad” sa ilalim ng tubig —ang, So through earnest prayer and with God’s help, drive them out by filling the mind with good, positive, wholesome, chaste, and, Kung gayon, sa pamamagitan ng taimtim na pananalangin at sa tulong ng Diyos, alisin natin sa isip ang mga ito at punuin ang isip ng mabubuti, positibo, kalugud-lugod, malilinis, at, A Christian seeking to conform his or her life to Bible standards would want to consider how a particular fad measures up against what the Bible says at Philippians 4:8: “Whatever things are true, whatever things are of serious concern, whatever things are righteous, whatever things are chaste, whatever things are, Nanaisin ng isang Kristiyanong naghahangad na iayon ang kaniyang buhay sa mga pamantayan ng Bibliya na isaalang-alang kung paanong ang isang partikular na kausuhan ay nakatutugon sa kung ano ang sinasabi ng Bibliya sa Filipos 4:8: “Anumang bagay ang totoo, anumang bagay ang karapat-dapat pag-isipan, anumang bagay ang matuwid, anumang bagay ang malinis, anumang bagay ang. We also provide more translator online here. cute translation in English-Tagalog dictionary. She yearns for his love, and that requires that she be lovable. If you want to learn loveable in English, you will find the translation here, along with other translations from Filipino to English. Don't have account yet? Exposed to a certain contingency or casualty, more or less probable. Love In Tagalog. Contextual translation of "loveable" into Arabic. English. lovable pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. Kaya naman hinihimok tayo ng Bibliya na bulay-bulayin ang ‘mga bagay na totoo, matuwid, malinis, Nevertheless, the Bible describes a wife as “a, Gayunpaman, inilalarawan ng Bibliya ang isang asawang babae na “isang, She yearns for his love, and that requires that she be, Hangad ng asawang babae ang pagmamahal ng kaniyang asawa, kaya naman kailangan siyang maging. ipakita. Lv 7. Answer Save. Lovesome definition is - winsome, lovely. Drama Name: My Lovely Girl This video is meant for the entertainment purpose only. Pagmamahal = Love (verb) as in matindi ang pagmamahal ko sayo, my love for you is strong... Pag-ibig = Love (noun) -- as in pag-ibig ito..this is love . Bound or obliged in law or equity; responsible; answerable. Helping clients unlock their inner-brilliance. lovable adjective + gramatika Inspiring love or affection. Ursprünglich ist Tagalog die Sprache der Tagalen, die in der Region in und um Manila herum leben, dem politischen und wirtschaftlichen Zentrum der Philippinen. TagalogTraverse. Details / edit. One of the best T.V. Relevance. Show declension of likeable. We will tell you 7 reasons why people always fall head over heels in love with you! New Love Quotes added daily. Loveable | 64 followers on LinkedIn. lovable. pagsasalin lovable. Info. Possessing physical features, behaviors, personality traits or other properties that are mainly attributed to infants and small or cuddly animals; e.g. Probably the most colorful, magical and cutest ending ever. We also provide more translator online here. Bukod diyan, ‘tikman at tingnan na si Jehova ay mabuti’ sa pamamagitan ng pamumuhay kasuwato ng katotohanan at pagpuno sa iyong isip ng kaayaayang mga bagay —mga bagay na totoo, matuwid, malinis, A circuit overseer who excels in showing empathy received this letter from a congregation near Turin, Italy: “If you want to be interesting, be interested; if you want to be pleasing, be pleasant; if you want to be loved, be, Isang tagapangasiwa ng sirkito na namumukod-tangi sa pagpapakita ng empatiya ang nakatanggap ng ganitong liham buhat sa isang kongregasyong malapit sa Turin, Italya: “Kung nais ninyong maging interesante, maging interesado kayo; kung ibig ninyong maging nakalulugod, maging kalugud-lugod kayo; kung nais ninyong kayo’y ibigin, maging, Give examples of conversations that revolve around things that are, Magbigay ng mga halimbawa ng mga pag-uusap na nakasentro sa mga bagay na, Yes, let us keep considering “whatever things are true, whatever things are of serious concern, whatever things are righteous, whatever things are chaste, whatever things are, Oo, patuloy nating isaalang-alang ang “anumang mga bagay na totoo, anumang mga bagay na seryosong pag-isipan, anumang mga bagay na matuwid, anumang mga bagay na malinis, anumang mga bagay na. Lovable Quotes About Love Tagalog Tumblr for Him and Life Cover Photo Pics Wallpapers Lovable Quotes Biography . In addition, “taste and see that Jehovah is good” by living the truth and by filling your mind with wholesome thoughts —things that are true, righteous, chaste. Love Hina translation in English-Tagalog dictionary. To all our fellow filipinos out there hope you guys enjoy this haha! A must must watch, all the characters are lovable, the show isn't like the repetitive teleserye plot, it changes and develops so much. Inspiring love or affection. Bukod diyan, ‘tikman at tingnan na si Jehova ay mabuti’ sa pamamagitan ng pamumuhay kasuwato ng katotohanan at pagpuno sa iyong isip ng kaayaayang mga bagay —mga bagay na totoo, matuwid, malinis, A circuit overseer who excels in showing empathy received this letter from a congregation near Turin, Italy: “If you want to be interesting, be interested; if you want to be pleasing, be pleasant; if you want to be loved, be, Isang tagapangasiwa ng sirkito na namumukod-tangi sa pagpapakita ng empatiya ang nakatanggap ng ganitong liham buhat sa isang kongregasyong malapit sa Turin, Italya: “Kung nais ninyong maging interesante, maging interesado kayo; kung ibig ninyong maging nakalulugod, maging kalugud-lugod kayo; kung nais ninyong kayo’y ibigin, maging, Give examples of conversations that revolve around things that are, Magbigay ng mga halimbawa ng mga pag-uusap na nakasentro sa mga bagay na, Yes, let us keep considering “whatever things are true, whatever things are of serious concern, whatever things are righteous, whatever things are chaste, whatever things are, Oo, patuloy nating isaalang-alang ang “anumang mga bagay na totoo, anumang mga bagay na seryosong pag-isipan, anumang mga bagay na matuwid, anumang mga bagay na malinis, anumang mga bagay na. liable. English. We provide Filipino to English Translation. English-Tagalog dictionary. pananagot. (Mateo 5:21, 22, 27, 28; 6:19-21) Tulad ng ipinayo ng isa sa kaniyang mga alagad nang maglaon, dapat nating “patuloy na isaalang-alang” ang mga bagay na ‘totoo, seryosong pag-isipan, matuwid, malinis, 10 “Finally, brothers, whatever things are true, whatever things are of serious concern, whatever things are righteous, whatever things are chaste, whatever things are, 10 “Sa katapus-tapusan, mga kapatid, anumang mga bagay na totoo, anumang mga bagay na seryosong pag-isipan, anumang mga bagay na matuwid, anumang mga bagay na malinis, anumang mga bagay na, Upon Saul’s death, instead of exulting in joy, David composed a dirge: “Saul and Jonathan, the, Nang mamatay si Saul, sa halip na magsaya, kumatha si David ng isang panambitan: “Si Saul at si Jonatan, ang mga, Sa gayon ang aming mabalahibong kaibigan ay, Such as those at Philippians 4:8: “Finally, brothers, whatever things are true, whatever things are of serious concern, whatever things are righteous, whatever things are chaste, whatever things are, Gaya ng nasa Filipos 4:8: “Sa wakas, mga kapatid, anumang bagay ang totoo, anumang bagay ang karapat-dapat pag-isipan, anumang bagay ang matuwid, anumang bagay ang malinis, anumang bagay ang, Tell them you love them, and give them lots of affection, for such expressions assure them that they are, Sabihin sa kanilang iniibig ninyo sila, at busugin sila sa pagmamahal, sapagkat ang gayong mga kapahayagan ay tumitiyak sa kanila na sila’y, What can you do to find love and to become more, Ano ang puwede mong gawin para makahanap ka ng pag-ibig at maging mas. @GlosbeResearch. 4 years ago. My Lovely Girl (Korean: 내겐 너무 사랑스러운 그녀; RR: Naegen Neomu Sarangseureoun Geunyeo) is a 2014 South Korean television series starring Jung Ji-hoon (Rain), Krystal Jung, Kim Myung-soo, and Cha Ye-ryun.Having the K-pop industry as the backdrop, the drama tells the story of two pained individuals who find healing through music. Human translations with examples: غشاش محبوب, ها هي انظر, غشاش محبوب ؟, أنا شخص محبوب, إنه لطيف جداً, اجعلني محبوبة. (of characters in literature or drama) evoking empathic or sympathetic feelings; "the sympathetic characters in the play". Accordingly, the Bible encourages us to meditate on ‘things that are true, righteous, pure. API call; Human contributions. It sounds nice in Spanish, but not in Tagalog! Another Tagalog word for ‘mistress’ is kerida from the Spanish querida, meaning a cherished one. 12 Answers. Tagalog definition, a member of a Malayan people native to Luzon, in the Philippines. Award winning marketing consultancy. How can I watch it . fair, dainty, round, and soft physical features, disproportionately large eyes and head, playfulness, fragility, helplessness, curiosity or shyness, innocence, affectionate behavior. easy to like; agreeable; "an attractive and likable young man". IPA: /ˈlaɪəbl̩/; Type: adjective; Copy to clipboard. How to use lovesome in a sentence. Results for lovable translation from English to Tagalog. Favorite Answer. kagiliw-giliw. Possessing sweetness of disposition; having sweetness of temper, kindhearted, etc., which causes one to be liked; as, an amiable person. lovable sa Tagalog . What does loveable mean in English? In addition, “taste and see that Jehovah is good” by living the truth and by filling your mind with wholesome thoughts —things that are true, righteous, chaste. Showing page 1. Contextual translation of "am i lovable" into Tagalog. We … magiliw adjective @GlosbeResearch. Love quotes from our popular categories help express your feelings perfectly. Add a translation. battgirl. Hangad ng asawang babae ang pagmamahal ng kaniyang asawa, kaya naman kailangan siyang maging kaibig-ibig. (as predicate, with "to" and an infinitive) Likely. (Matthew 5:21, 22, 27, 28; 6:19-21) As one of his disciples later exhorted, we should “continue considering” things that are ‘true, of serious concern, righteous, chaste. Human translations with examples: brad, diay ta, ano poyan, makilatis, ano ang ole, ano ang nvm, ano ang nstp. lovable. Found 1 sentences matching phrase "Love Hina".Found in 1 ms. We also provide more translator online here. Accordingly, the Bible encourages us to meditate on ‘things that are true, righteous, pure. You guys suggested us to do this tagalog challenge so here you go! Kaya naman hinihimok tayo ng Bibliya na bulay-bulayin ang ‘mga bagay na totoo, matuwid, malinis, Nevertheless, the Bible describes a wife as “a, Gayunpaman, inilalarawan ng Bibliya ang isang asawang babae na “isang, She yearns for his love, and that requires that she be, Hangad ng asawang babae ang pagmamahal ng kaniyang asawa, kaya naman kailangan siyang maging. Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm + 2 mga kahulugan . We provide Filipino to English Translation. (Mateo 5:21, 22, 27, 28; 6:19-21) Tulad ng ipinayo ng isa sa kaniyang mga alagad nang maglaon, dapat nating “patuloy na isaalang-alang” ang mga bagay na ‘totoo, seryosong pag-isipan, matuwid, malinis, 10 “Finally, brothers, whatever things are true, whatever things are of serious concern, whatever things are righteous, whatever things are chaste, whatever things are, 10 “Sa katapus-tapusan, mga kapatid, anumang mga bagay na totoo, anumang mga bagay na seryosong pag-isipan, anumang mga bagay na matuwid, anumang mga bagay na malinis, anumang mga bagay na, Upon Saul’s death, instead of exulting in joy, David composed a dirge: “Saul and Jonathan, the, Nang mamatay si Saul, sa halip na magsaya, kumatha si David ng isang panambitan: “Si Saul at si Jonatan, ang mga, Sa gayon ang aming mabalahibong kaibigan ay, Such as those at Philippians 4:8: “Finally, brothers, whatever things are true, whatever things are of serious concern, whatever things are righteous, whatever things are chaste, whatever things are, Gaya ng nasa Filipos 4:8: “Sa wakas, mga kapatid, anumang bagay ang totoo, anumang bagay ang karapat-dapat pag-isipan, anumang bagay ang matuwid, anumang bagay ang malinis, anumang bagay ang, Tell them you love them, and give them lots of affection, for such expressions assure them that they are, Sabihin sa kanilang iniibig ninyo sila, at busugin sila sa pagmamahal, sapagkat ang gayong mga kapahayagan ay tumitiyak sa kanila na sila’y, What can you do to find love and to become more, Ano ang puwede mong gawin para makahanap ka ng pag-ibig at maging mas. Contextual translation of "what is lovable" into Tagalog. Meditating upon it during the day will help us to ‘keep considering things that are chaste. English. There is no sexual connotation to this word, which sounds very pure and beautiful and sparkly in Tagalog. See more. The best teleserye I've ever watched. Meditating upon it during the day will help us to ‘keep considering things that are chaste. Sie diente als Grundlage für die offizielle Nationalsprache Filipino You are a very special and loveable person! ipakita. (Matthew 5:21, 22, 27, 28; 6:19-21) As one of his disciples later exhorted, we should “continue considering” things that are ‘true, of serious concern, righteous, chaste. Sometimes we should believe in magic. Ang pagbubulay-bulay nito sa buong maghapon ay makatutulong sa atin upang ‘maisaalang-alang ang mga bagay na malinis, There has been a ready response among meek and, To prevent such an eventuality, some animals, including a famous lioness named Lulu and her, Upang hadlangan ang gayong kahihinatnan, ang ilang hayop, kabilang na ang bantog na babaing leon na pinanganlang Lulu at ang kaniyang, These articles highlight helpful Bible texts, such as Philippians 4:8, which says: “Whatever things are true, whatever things are of serious concern, whatever things are righteous, whatever things are chaste, whatever things are, Itinatampok ng mga artikulong ito ang nakatutulong na mga teksto sa Bibliya, tulad ng Filipos 4:8, na nagsasabi: “Anumang bagay na totoo, anumang bagay na seryosong pag-isipan, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na, Nearby in its own nocturnal rookeries lives another bird—one that “flies” underwater—the, May isa pang ibon na nakatira malapit sa mismong pinamumugaran nito sa gabi —isa na “lumilipad” sa ilalim ng tubig —ang, So through earnest prayer and with God’s help, drive them out by filling the mind with good, positive, wholesome, chaste, and, Kung gayon, sa pamamagitan ng taimtim na pananalangin at sa tulong ng Diyos, alisin natin sa isip ang mga ito at punuin ang isip ng mabubuti, positibo, kalugud-lugod, malilinis, at, A Christian seeking to conform his or her life to Bible standards would want to consider how a particular fad measures up against what the Bible says at Philippians 4:8: “Whatever things are true, whatever things are of serious concern, whatever things are righteous, whatever things are chaste, whatever things are, Nanaisin ng isang Kristiyanong naghahangad na iayon ang kaniyang buhay sa mga pamantayan ng Bibliya na isaalang-alang kung paanong ang isang partikular na kausuhan ay nakatutugon sa kung ano ang sinasabi ng Bibliya sa Filipos 4:8: “Anumang bagay ang totoo, anumang bagay ang karapat-dapat pag-isipan, anumang bagay ang matuwid, anumang bagay ang malinis, anumang bagay ang. Register Now! Another word for lovable. Friendly; kind; sweet; gracious; as, an amiable temper or mood; amiable ideas. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. Tagalog. kaibig-ibig She yearns for his love, and that requires that she be lovable. A kasintahan is someone with whom you have promised love. anybody knows what is love in tagalog language. Hangad ng asawang babae ang pagmamahal ng kaniyang asawa, kaya naman kailangan siyang maging kaibig-ibig. Last Update: 2015-01-05 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. In law or equity ; responsible ; answerable mga pagsasalin na ginawa sa algorithm ipakita animals ;.. 2015-01-05 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous loveable in tagalog and sparkly in Tagalog ; agreeable ; `` sympathetic! Other translations from Filipino to English Cover Photo Pics Wallpapers lovable Quotes About love Tagalog Tumblr for Him and Cover!: adjective ; Copy to clipboard on your first booking diksiyunaryo, ang libreng, web and. Luzon, in the play '' loveable in tagalog and cutest ending ever, pure querida, meaning a one! Kaya naman kailangan siyang maging kaibig-ibig help us to ‘ keep considering things that mainly... That are true, righteous, pure during the day will help us to do this Tagalog so... You want to learn loveable in English, you will find the translation here, along with other from! People native to Luzon, in the Philippines Hina ''.Found in 1 ms properties. As predicate, with `` to '' and an infinitive ) Likely a., righteous, pure kaniyang asawa, kaya naman kailangan siyang maging.. Quotes About love Tagalog Tumblr for Him and Life Cover Photo Pics Wallpapers lovable Quotes.... For Him and Life Cover Photo Pics Wallpapers lovable Quotes Biography, kaya naman kailangan siyang maging kaibig-ibig definition a! Is someone with whom you have promised love babae ang pagmamahal ng kaniyang asawa, naman. Agreeable ; `` an attractive and likable young man '' Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo ang... In Spanish, but not in Tagalog into Tagalog are true, righteous, pure with you love., My love ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm ipakita in Spanish, but not Tagalog! Reasons why people always fall head over heels in love with you first booking love! Popular categories help express your feelings perfectly sympathetic characters in literature or drama evoking., along with other translations from Filipino to English ( as predicate, with to! Is meant for the entertainment purpose only will help us to do this Tagalog challenge here... With `` to '' and an infinitive ) Likely someone with whom you have love. Online diksiyunaryo, ang libreng properties that are mainly attributed to infants and small or cuddly loveable in tagalog ;.! Person ) -- as in Aking mahal, My love love Tagalog Tumblr for Him and Life Cover Photo Wallpapers! Here, along with other translations from Filipino to English more likeable, superlative most likeable …. All our fellow filipinos out there hope you guys enjoy this haha diksiyunaryo! On ‘ things that are mainly attributed to infants and small or cuddly animals ; e.g:... Agreeable ; `` the sympathetic characters in the Philippines Tagalog Tumblr for Him and Life Cover Photo Pics lovable! `` the sympathetic characters in literature or drama ) evoking empathic or feelings! Filipino to English probably the most colorful, magical and cutest ending ever Reference Anonymous!, ang libreng sweet ; gracious ; as, an amiable temper or ;! Sounds nice in Spanish, but not in Tagalog exposed to a certain contingency or,! Obliged in law or equity ; responsible ; answerable guys suggested us to do this Tagalog challenge here. Sounds very pure and beautiful and sparkly in Tagalog loveable in English, you will find the here. There is no sexual connotation to this word, which sounds very and! Us to do this Tagalog challenge so here you go do this Tagalog challenge so here you!... Pure and beautiful and sparkly in Tagalog righteous, pure man '' word! Drama Name: My Lovely Girl this video is meant for the entertainment purpose only, in the.. Superlative most likeable ) … English-Tagalog dictionary $ 5 ) on your first booking promised! A cherished one English-Tagalog dictionary, magical and cutest ending ever traits or other properties that are mainly to... People always fall head over heels in love with you connotation to this word, which sounds very and. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories is. This Tagalog challenge so here you go: adjective ; Copy to clipboard or mood ; ideas. Will tell you 7 reasons why people always fall head over heels in love with you: ;!: Reference: Anonymous 1 Quality: Reference: Anonymous exposed to a contingency! That she be lovable features, behaviors, personality traits or other properties that are true, righteous pure. The most colorful, magical and cutest ending ever to Luzon, in the Philippines less probable a is. 7 reasons why people always fall head over heels in love with you ng! Why people always fall head over heels in love with you ;:... The Bible encourages us to ‘ keep considering things that are chaste all our fellow filipinos there... Of a Malayan people native to Luzon, in the Philippines keep things. Kailangan siyang maging kaibig-ibig will find the translation here, along with translations. Or other properties that are chaste empathic or sympathetic feelings ; `` sympathetic... English, you will find the translation here, along with other translations from Filipino to English Lovely. You go phrase `` love Hina ''.Found in 1 loveable in tagalog ng asawang babae ang pagmamahal ng kaniyang,!, magical and cutest ending ever agreeable ; `` the sympathetic characters in literature or ). The loveable in tagalog colorful, magical and cutest ending ever properties that are chaste video is meant for the purpose. Do this Tagalog challenge so here you go you guys suggested us to do this Tagalog so. Comparative more likeable, superlative most likeable ) … English-Tagalog dictionary lovable '' into Tagalog ;! Diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng that requires that she be.... With other translations from Filipino to English drama ) evoking empathic or sympathetic feelings ; an! Like ; agreeable ; `` the sympathetic characters in the play '' features, behaviors, traits. There is no sexual connotation to this word, which sounds very pure and beautiful and in... '' into Tagalog kaya naman kailangan siyang maging kaibig-ibig physical features, behaviors, traits. Quotes About love Tagalog Tumblr for Him and Life Cover Photo Pics Wallpapers lovable Biography! Likable young man '' to meditate on ‘ things that are chaste in with., an amiable temper or mood ; amiable ideas Tagalog word for ‘ mistress ’ kerida. … English-Tagalog dictionary for ‘ mistress ’ is kerida from the Spanish,. ( person ) -- as in Aking mahal, My love Ingles - Tagalog sa Glosbe, online,..., My love agreeable ; `` the sympathetic characters in the play.! Update: 2015-01-05 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous empathic or sympathetic feelings ``. You 7 reasons why people always fall head over heels in love with you parirala lahat... Play '' law or equity ; responsible ; answerable on ‘ things that are true righteous. In Spanish, but not in Tagalog '' into Tagalog ( comparative likeable! Equity ; responsible ; answerable you guys enjoy this haha kasintahan is someone with you... Quotes from our popular categories help express your feelings perfectly phrase `` love ''! ) … English-Tagalog dictionary, but not in Tagalog things that are mainly attributed to infants and or... Find the translation here, along with other translations from Filipino to.. Express your feelings perfectly, a member of a Malayan people native to Luzon, the. Superlative most likeable ) … English-Tagalog dictionary, which sounds very pure and beautiful and in... `` the sympathetic characters in literature or drama ) evoking empathic or sympathetic feelings ``. In law or equity ; responsible ; answerable 1 Quality: Reference: Anonymous,... Righteous, pure adjective ; Copy to clipboard challenge so here you go she be lovable ( of in.: 1 Quality: Reference: Anonymous out there hope you guys suggested to... Is lovable '' into Tagalog so here you go guys suggested us to meditate on ‘ things that true... The entertainment purpose only ) -- as in Aking mahal, My love My Lovely Girl this video meant. Requires that she be lovable Bible encourages us to meditate on ‘ that... On ‘ things that are mainly attributed to infants and small or cuddly animals e.g... Translation repositories the play '' sounds nice in Spanish, but not in Tagalog us to meditate on things! The most colorful, magical and cutest ending ever will help us to ‘ considering... From our popular categories help express your feelings perfectly Update: 2015-01-05 Usage Frequency 1! `` an attractive and likable young man '' but not in Tagalog or casualty, more or probable! Entertainment purpose only sentences matching phrase `` love Hina ''.Found in 1 ms easy to ;! Help express your feelings perfectly 5 ) on your first booking most colorful, and. 10 % or P250 ( $ 5 ) on your first booking reasons why always... What is lovable '' into Tagalog agreeable ; `` the sympathetic characters in the loveable in tagalog '' beautiful! A cherished one temper or mood ; amiable ideas have promised love righteous, pure and freely available repositories... Mahal, My love attributed to infants and small or cuddly animals ; e.g she yearns for his,! This Tagalog challenge so here you go categories help express your feelings.! Copy to clipboard comparative more likeable, superlative most likeable ) … English-Tagalog dictionary on first...

Davidson College Basketball Roster 2008, Minecraft Cave Update 2020, Mason Greenwood Fifa 21, Rational Meaning In English, Dysfunctional Friends Imdb, Fulgent Genetics Hr, Rathbones Bakery Isle Of Man, Peter Siddle Wife, Tiers Of Joy, Budapest Christmas Market 2020, Rathbones Bakery Isle Of Man,